Бадалбейли Фархад Шамси оглы

Bədəlbəyli Fərhad Şəmsi oğlu

род. 27.12.1947
Бадалбейли Фархад Шамси оглы