Кулиев Тофик Алекпер оглы

Quliyev Tofiq Ələkbər oğlu

07.11.1917 – 04.10.2000
Кулиев Тофик Алекпер оглы